Bitinvestor.dk bliver til swapped.com 🎉

Lær mere

Background image

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Denne side bør ikke eksistere på dansk.

Bitinvestor ApS og dets tilknyttede selskaber (herefter benævnt som "Bitinvestor", "vi", "os" eller "vores") er dedikeret til at beskytte og respektere dit privatliv.

Dette privatlivspolitik regulerer vores indsamling, behandling og anvendelse af personoplysninger fra vores brugere og besøgende på vores hjemmeside.

Vi definerer "personoplysninger" eller "persondata" som enhver data, der specifikt identificerer dig, såsom dit navn, adresse, e-mail-adresse, handler osv.

Bitinvestors behandling af personoplysninger reguleres af den almindelige databeskyttelsesforordning 2016/679 fra den 27. april 2016 (herefter benævnt som "GDPR").

Kontaktoplysninger

Bitinvestor ApS er et selskab, der er indarbejdet og driver i henhold til dansk lov med et registernummer på 42865397.

Vores registrerede adresse er Rosbjergvej 22A, 8220, Brabrand, Danmark. 

Vores e-mailadresse til kontakt er support@bitinvestor.net.

Kategorier af personoplysninger, vi indsamler, omfatter

Vi indsamler forskellige kategorier af personoplysninger, herunder:

 • Fulde navn

 • Kontaktoplysninger som telefonnummer, e-mail og bopælsadresse

 • Fødselsdato

 • Elektroniske identifikatorer, herunder IP-adresse, browsertype og operativsystemoplysninger og enhedsfingeraftryk

 • Identitetsdokumentoplysninger såsom kørekort og pasoplysninger

 • Fotografiske billeder

 • Bankoplysninger

 • Ansættelsesoplysninger

 • Oplysninger om transaktioner foretaget på vores platform

 • Oplysninger om kilderne til midlerne

 • Andre oplysninger, som du måtte give os efter anmodning.

Sådan indsamler og bruger vi personoplysninger

Hos Bitinvestor indsamler og bruger vi personoplysninger på følgende måder:

 1. Personoplysninger gives hovedsageligt direkte til os af dig til følgende formål:

 • At give dig vores tjenester i henhold til vores brugsbetingelser

 • At muliggøre, at du kan oprette en konto og operere på vores platform

 • At svare på og behandle dine henvendelser, hvis du kontakter os

 • At analysere brugen af vores hjemmeside, Bitinvestor.net

 • At overholde lovmæssige krav som skat, forebyggelse af hvidvaskning af penge og svig samt regnskabsmæssige forpligtelser

 • At forhindre svig under levering af vores tjenester

 • At give dig oplysninger om vores produkter og kampagner, der kan interessere dig

 • At udføre markedsundersøgelser såsom at undersøge vores brugeres behov og meninger om emner som vores præstation

 1. Vi kan også indhente oplysninger fra offentligt tilgængelige kilder eller fra vores entreprenører, såsom oplysninger om sanktionslister.

Cookies

Vi bruger en browserfunktion kaldet en "cookie" til at tildele en unik identifikation til din computer. Cookies opbevares typisk på din computers harddisk.

De oplysninger, vi indsamler fra cookies, bruges til at evaluere effektiviteten af vores hjemmeside, analysere tendenser og administrere platformen.

Håndtering af cookies

Hos Bitinvestor tilbyder vi følgende måder at håndtere cookies på:

 1. Du kan ændre dine cookie-præferencer når som helst ved at:

 2. De fleste webbrowsere tillader en vis kontrol over cookies gennem browserindstillingerne. For mere information om cookies, herunder hvordan du kan se de cookies, der er blevet angivet, besøg www.aboutcookies.org eller www.allaboutcookies.org.

 3. Få at vide, hvordan du håndterer cookies på populære browsere:

For at fravælge at blive sporet af Google Analytics på tværs af alle hjemmesider, besøg Google Analytics-optout.

Deling af personoplysninger

Hos Bitinvestor kan vi dele dine personoplysninger med følgende enheder:

 1. Tilknyttede selskaber, agenter og repræsentanter;

 2. Finansielle institutioner og betalingstjenesteudbydere;

 3. Kundekommunikationsplatforme;

 4. Entreprenører, der leverer software til identifikationsformål eller tjenester til at kontrollere mod sanktionslister;

 5. Politiet eller tilsynsmyndigheder, som krævet ved lov.

Vi vil etablere kontrakter med disse tredjeparter, der binder dem til vilkår, der er mindst beskyttende for eventuelle personoplysninger, der videregives til dem, end de forpligtelser, vi påtager os over for dig i henhold til denne privatlivspolitik eller de forpligtelser, der pålægges os i henhold til gældende databeskyttelseslove.

Overførsel af internationale data

Hos Bitinvestor kan vores entreprenører og tilknyttede selskaber befinde sig på forskellige steder, herunder lande uden for Den Europæiske Union. I disse tilfælde kan vi kun overføre dine personoplysninger i følgende tilfælde:

 1. Hvis det land, hvortil vi overfører dine personoplysninger, giver en tilstrækkelig beskyttelsesniveau for personoplysninger, baseret på den relevante afgørelse fra Europa-Kommissionen;

 2. Hvis vi træffer passende foranstaltninger for at sikre, at dine rettigheder som registreret data er beskyttet;

 3. Hvis der gælder undtagelser for specifikke situationer. For eksempel, hvis en sådan overførsel er nødvendig for etablering, udøvelse eller forsvar af retskrav eller af vigtige årsager af offentlig interesse.

Lovlige grundlag for behandling

Hos Bitinvestor regulerer den almindelige databeskyttelsesforordning (GDPR) vores behandling af personoplysninger, og vi stoler på følgende lovlige grundlag for behandling af disse oplysninger:

 1. Dit samtykke. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os på support@bitinvestor.net.

 2. Vi har en kontraktlig forpligtelse.

 3. Vi har en retlig forpligtelse.

 4. Vi har en vital interesse.

 5. Vi kræver det for at udføre en offentlig opgave.

 6. Vi har en legitim interesse, såsom til formål med forebyggelse af svig.

Dine databeskyttelsesrettigheder

Hos Bitinvestor anerkender vi dine rettigheder i henhold til databeskyttelsesloven, herunder:

 1. Din ret til adgang – Du har ret til at anmode om kopier af dine personoplysninger fra os.

 2. Din ret til rettelse – Du har ret til at anmode os om at rette eventuelle unøjagtige eller ufuldstændige personoplysninger.

 3. Din ret til sletning – Du har ret til at bede os om at slette dine personoplysninger under visse omstændigheder.

 4. Din ret til begrænsning af behandling – Du har ret til at bede os begrænse behandlingen af dine personoplysninger under visse omstændigheder.

 5. Din ret til at gøre indsigelse mod behandling – Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger under visse omstændigheder.

 6. Din ret til dataportabilitet – Du har ret til at bede os om at overføre dine personoplysninger til en anden organisation eller til dig under visse omstændigheder.

Vi kan opkræve et minimalt gebyr for at levere yderligere kopier af dine personoplysninger for at dække administrative omkostninger.

For at anmode, bedes du kontakte os på support@bitinvestor.net. Hvis det er muligt, vil du kunne udøve dine rettigheder på din kontoprofilside.

Vi har en måned til at svare på din anmodning. Vi kan kræve, at du fremlægger identifikationsdokumentation eller andre metoder til at bekræfte din identitet, før vi hjælper dig med at udøve dine rettigheder. Hvis du nægter at fremlægge bevis for identitet, kan vi ikke træffe foranstaltninger vedrørende dine data, undtagen at begrænse behandlingen, indtil vi kan sikre, at sådanne handlinger afspejler de sande ønsker fra den registrerede data.

Hvis vi ikke er i stand til at imødekomme dine anmodninger på grund af lovmæssige forpligtelser eller overordnede legitime interesser, vil vi informere dig herefter.

Automatiske beslutningstagninger

Hos Bitinvestor kan vi benytte automatiske behandlings- og profilering for at mindske risikoen for svig, hvidvaskning af penge og misbrug af vores tjenester. Gennem denne automatiske behandling analyserer vi dine identifikations-, transaktions- og adfærdsmønstre.

Vær opmærksom på, at denne behandling er nødvendig for at give dig vores tjenester.

Hvis du mener, at denne behandling kan skade dig, kan vi give dig flere oplysninger om denne automatiske behandling ved at kontakte os på support@bitinvestor.net.

Sikkerhed

Hos Bitinvestor har vi implementeret tekniske og organisatoriske foranstaltninger (TOA'er) for at sikre sikkerheden på vores platform.

Hvis vi er forpligtet til at videregive personoplysninger til tredjeparter for at give dig en anmodet tjeneste eller for at overholde en lovmæssig eller retslig forpligtelse, vil vi anmode om, at vores entreprenører træffer de samme niveauer af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Vi gennemgår kontinuerligt de TOA'er, vi har implementeret for at sikre, at de er i overensstemmelse med juridiske og tekniske udviklinger.

Sådan opbevarer vi dine personoplysninger

Hos Bitinvestor opbevarer vi dine oplysninger sikkert inden for vores datacentre placeret inden for Den Europæiske Union.

Vi opbevarer dine personoplysninger kun så længe, det er nødvendigt til de formål, der er beskrevet i denne politik. Typisk bliver vi nødt til at opbevare dine data i fem år efter lukning af din konto på vores platform.

Vi vil bortskaffe dine oplysninger, når vi ikke længere har en forpligtelse til at give dig en anmodet tjeneste eller at beholde persondata af lovmæssige eller regulatoriske årsager.

Vores databeskyttelsesansvarlige

Hos Bitinvestor er vores databeskyttelsesansvarlige (DPO) en person ansvarlig for at sikre overholdelse af databeskyttelseslovgivning.

Du kan kontakte vores på security@bitinvestor.net

Sådan klager du

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende vores praksis for databeskyttelse eller ønsker at udøve dine rettigheder i henhold til GDPR, bedes du kontakte os på support@bitinvestor.net.

Du kan også indgive en klage til Datatilsynet:

Datatilsynet

Carl Jacobsens Vej 35 
2500
Valby
Tlf. +45 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Websted: https://www.datatilsynet.dk/english
Hotline-nummer: +45 33 19 32 00

Ændringer

Hos Bitinvestor forbeholder vi os ret til at revidere, ændre, opdatere og/eller supplere vores websteds politikker og indhold når som helst. Hvis vi foretager ændringer i denne privatlivspolitik, vil vi underrette alle brugere ved at offentliggøre en meddelelse på vores websted og offentliggøre den ændrede privatlivspolitik på webstedet.

Hvis vi mener, at eventuelle ændringer kan påvirke dine rettigheder, vil vi bede dig om at bekræfte din overvejelse og accept, før vi fortsætter vores forhold til dig.

Denne version af privatlivspolitikken blev senest ændret den 14. april 2023. 

Bitinvestor ApS og dets tilknyttede selskaber (herefter benævnt som "Bitinvestor", "vi", "os" eller "vores") er dedikeret til at beskytte og respektere dit privatliv.

Dette privatlivspolitik regulerer vores indsamling, behandling og anvendelse af personoplysninger fra vores brugere og besøgende på vores hjemmeside.

Vi definerer "personoplysninger" eller "persondata" som enhver data, der specifikt identificerer dig, såsom dit navn, adresse, e-mail-adresse, handler osv.

Bitinvestors behandling af personoplysninger reguleres af den almindelige databeskyttelsesforordning 2016/679 fra den 27. april 2016 (herefter benævnt som "GDPR").

Kontaktoplysninger

Bitinvestor ApS er et selskab, der er indarbejdet og driver i henhold til dansk lov med et registernummer på 42865397.

Vores registrerede adresse er Rosbjergvej 22A, 8220, Brabrand, Danmark. 

Vores e-mailadresse til kontakt er support@bitinvestor.net.

Kategorier af personoplysninger, vi indsamler, omfatter

Vi indsamler forskellige kategorier af personoplysninger, herunder:

 • Fulde navn

 • Kontaktoplysninger som telefonnummer, e-mail og bopælsadresse

 • Fødselsdato

 • Elektroniske identifikatorer, herunder IP-adresse, browsertype og operativsystemoplysninger og enhedsfingeraftryk

 • Identitetsdokumentoplysninger såsom kørekort og pasoplysninger

 • Fotografiske billeder

 • Bankoplysninger

 • Ansættelsesoplysninger

 • Oplysninger om transaktioner foretaget på vores platform

 • Oplysninger om kilderne til midlerne

 • Andre oplysninger, som du måtte give os efter anmodning.

Sådan indsamler og bruger vi personoplysninger

Hos Bitinvestor indsamler og bruger vi personoplysninger på følgende måder:

 1. Personoplysninger gives hovedsageligt direkte til os af dig til følgende formål:

 • At give dig vores tjenester i henhold til vores brugsbetingelser

 • At muliggøre, at du kan oprette en konto og operere på vores platform

 • At svare på og behandle dine henvendelser, hvis du kontakter os

 • At analysere brugen af vores hjemmeside, Bitinvestor.net

 • At overholde lovmæssige krav som skat, forebyggelse af hvidvaskning af penge og svig samt regnskabsmæssige forpligtelser

 • At forhindre svig under levering af vores tjenester

 • At give dig oplysninger om vores produkter og kampagner, der kan interessere dig

 • At udføre markedsundersøgelser såsom at undersøge vores brugeres behov og meninger om emner som vores præstation

 1. Vi kan også indhente oplysninger fra offentligt tilgængelige kilder eller fra vores entreprenører, såsom oplysninger om sanktionslister.

Cookies

Vi bruger en browserfunktion kaldet en "cookie" til at tildele en unik identifikation til din computer. Cookies opbevares typisk på din computers harddisk.

De oplysninger, vi indsamler fra cookies, bruges til at evaluere effektiviteten af vores hjemmeside, analysere tendenser og administrere platformen.

Håndtering af cookies

Hos Bitinvestor tilbyder vi følgende måder at håndtere cookies på:

 1. Du kan ændre dine cookie-præferencer når som helst ved at:

 2. De fleste webbrowsere tillader en vis kontrol over cookies gennem browserindstillingerne. For mere information om cookies, herunder hvordan du kan se de cookies, der er blevet angivet, besøg www.aboutcookies.org eller www.allaboutcookies.org.

 3. Få at vide, hvordan du håndterer cookies på populære browsere:

For at fravælge at blive sporet af Google Analytics på tværs af alle hjemmesider, besøg Google Analytics-optout.

Deling af personoplysninger

Hos Bitinvestor kan vi dele dine personoplysninger med følgende enheder:

 1. Tilknyttede selskaber, agenter og repræsentanter;

 2. Finansielle institutioner og betalingstjenesteudbydere;

 3. Kundekommunikationsplatforme;

 4. Entreprenører, der leverer software til identifikationsformål eller tjenester til at kontrollere mod sanktionslister;

 5. Politiet eller tilsynsmyndigheder, som krævet ved lov.

Vi vil etablere kontrakter med disse tredjeparter, der binder dem til vilkår, der er mindst beskyttende for eventuelle personoplysninger, der videregives til dem, end de forpligtelser, vi påtager os over for dig i henhold til denne privatlivspolitik eller de forpligtelser, der pålægges os i henhold til gældende databeskyttelseslove.

Overførsel af internationale data

Hos Bitinvestor kan vores entreprenører og tilknyttede selskaber befinde sig på forskellige steder, herunder lande uden for Den Europæiske Union. I disse tilfælde kan vi kun overføre dine personoplysninger i følgende tilfælde:

 1. Hvis det land, hvortil vi overfører dine personoplysninger, giver en tilstrækkelig beskyttelsesniveau for personoplysninger, baseret på den relevante afgørelse fra Europa-Kommissionen;

 2. Hvis vi træffer passende foranstaltninger for at sikre, at dine rettigheder som registreret data er beskyttet;

 3. Hvis der gælder undtagelser for specifikke situationer. For eksempel, hvis en sådan overførsel er nødvendig for etablering, udøvelse eller forsvar af retskrav eller af vigtige årsager af offentlig interesse.

Lovlige grundlag for behandling

Hos Bitinvestor regulerer den almindelige databeskyttelsesforordning (GDPR) vores behandling af personoplysninger, og vi stoler på følgende lovlige grundlag for behandling af disse oplysninger:

 1. Dit samtykke. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os på support@bitinvestor.net.

 2. Vi har en kontraktlig forpligtelse.

 3. Vi har en retlig forpligtelse.

 4. Vi har en vital interesse.

 5. Vi kræver det for at udføre en offentlig opgave.

 6. Vi har en legitim interesse, såsom til formål med forebyggelse af svig.

Dine databeskyttelsesrettigheder

Hos Bitinvestor anerkender vi dine rettigheder i henhold til databeskyttelsesloven, herunder:

 1. Din ret til adgang – Du har ret til at anmode om kopier af dine personoplysninger fra os.

 2. Din ret til rettelse – Du har ret til at anmode os om at rette eventuelle unøjagtige eller ufuldstændige personoplysninger.

 3. Din ret til sletning – Du har ret til at bede os om at slette dine personoplysninger under visse omstændigheder.

 4. Din ret til begrænsning af behandling – Du har ret til at bede os begrænse behandlingen af dine personoplysninger under visse omstændigheder.

 5. Din ret til at gøre indsigelse mod behandling – Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger under visse omstændigheder.

 6. Din ret til dataportabilitet – Du har ret til at bede os om at overføre dine personoplysninger til en anden organisation eller til dig under visse omstændigheder.

Vi kan opkræve et minimalt gebyr for at levere yderligere kopier af dine personoplysninger for at dække administrative omkostninger.

For at anmode, bedes du kontakte os på support@bitinvestor.net. Hvis det er muligt, vil du kunne udøve dine rettigheder på din kontoprofilside.

Vi har en måned til at svare på din anmodning. Vi kan kræve, at du fremlægger identifikationsdokumentation eller andre metoder til at bekræfte din identitet, før vi hjælper dig med at udøve dine rettigheder. Hvis du nægter at fremlægge bevis for identitet, kan vi ikke træffe foranstaltninger vedrørende dine data, undtagen at begrænse behandlingen, indtil vi kan sikre, at sådanne handlinger afspejler de sande ønsker fra den registrerede data.

Hvis vi ikke er i stand til at imødekomme dine anmodninger på grund af lovmæssige forpligtelser eller overordnede legitime interesser, vil vi informere dig herefter.

Automatiske beslutningstagninger

Hos Bitinvestor kan vi benytte automatiske behandlings- og profilering for at mindske risikoen for svig, hvidvaskning af penge og misbrug af vores tjenester. Gennem denne automatiske behandling analyserer vi dine identifikations-, transaktions- og adfærdsmønstre.

Vær opmærksom på, at denne behandling er nødvendig for at give dig vores tjenester.

Hvis du mener, at denne behandling kan skade dig, kan vi give dig flere oplysninger om denne automatiske behandling ved at kontakte os på support@bitinvestor.net.

Sikkerhed

Hos Bitinvestor har vi implementeret tekniske og organisatoriske foranstaltninger (TOA'er) for at sikre sikkerheden på vores platform.

Hvis vi er forpligtet til at videregive personoplysninger til tredjeparter for at give dig en anmodet tjeneste eller for at overholde en lovmæssig eller retslig forpligtelse, vil vi anmode om, at vores entreprenører træffer de samme niveauer af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Vi gennemgår kontinuerligt de TOA'er, vi har implementeret for at sikre, at de er i overensstemmelse med juridiske og tekniske udviklinger.

Sådan opbevarer vi dine personoplysninger

Hos Bitinvestor opbevarer vi dine oplysninger sikkert inden for vores datacentre placeret inden for Den Europæiske Union.

Vi opbevarer dine personoplysninger kun så længe, det er nødvendigt til de formål, der er beskrevet i denne politik. Typisk bliver vi nødt til at opbevare dine data i fem år efter lukning af din konto på vores platform.

Vi vil bortskaffe dine oplysninger, når vi ikke længere har en forpligtelse til at give dig en anmodet tjeneste eller at beholde persondata af lovmæssige eller regulatoriske årsager.

Vores databeskyttelsesansvarlige

Hos Bitinvestor er vores databeskyttelsesansvarlige (DPO) en person ansvarlig for at sikre overholdelse af databeskyttelseslovgivning.

Du kan kontakte vores på security@bitinvestor.net

Sådan klager du

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende vores praksis for databeskyttelse eller ønsker at udøve dine rettigheder i henhold til GDPR, bedes du kontakte os på support@bitinvestor.net.

Du kan også indgive en klage til Datatilsynet:

Datatilsynet

Carl Jacobsens Vej 35 
2500
Valby
Tlf. +45 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Websted: https://www.datatilsynet.dk/english
Hotline-nummer: +45 33 19 32 00

Ændringer

Hos Bitinvestor forbeholder vi os ret til at revidere, ændre, opdatere og/eller supplere vores websteds politikker og indhold når som helst. Hvis vi foretager ændringer i denne privatlivspolitik, vil vi underrette alle brugere ved at offentliggøre en meddelelse på vores websted og offentliggøre den ændrede privatlivspolitik på webstedet.

Hvis vi mener, at eventuelle ændringer kan påvirke dine rettigheder, vil vi bede dig om at bekræfte din overvejelse og accept, før vi fortsætter vores forhold til dig.

Denne version af privatlivspolitikken blev senest ændret den 14. april 2023.